Nyheder

Nyheder

Populære Indlæg

Global uro med store verdensmagter

En 47-nationers undersøgelse finder, at den offentlige opinion i stigende grad er forsigtig med verdens dominerende nationer og misbilliger deres ledere. Antiamerikanisme er omfattende, som det har været de sidste fem år. Samtidig er billedet af Kina forsvundet markant blandt offentligheden i andre store nationer.

Kapitel 4: Hvordan asiater ser på hinanden

Asien er et spredt kontinent med en lang, omstridt historie. Regionen er præget af territoriale tvister, mange dybt rodfæstede i fortiden. Efterhånden som disse friktioner er vokset og aftaget, er den offentlige stemning ebbet og flyder.